S.C. ARMACOHUNTING IMPEX S.R.L. ORGANIZEAZĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.11.2014 CURSURI DE INIŢIERE ŞI PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ PE LINIE DE ARME ŞI MUNIŢII.

CURSURILE SE DESFĂŞOARĂ ÎN BAZA H.G. 130/2005- PENTRU APLICAREA LEGII NR. 295/ 2004 PRIVIND REGIMUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR – CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

ACESTE CURSURI SE ADRESEAZĂ:

  • PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SĂ DEŢINĂ ARME ŞI MUNIŢII LETALE ÎN CONDIŢIILE LEGII
  • PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SĂ POARTE ŞI SĂ FOLOSEASCĂ ARME ŞI MUNIŢII LETALE ÎN CONDIŢIILE LEGII
  • PERSOANELOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE DOTATE CU ARME PENTRU EXERCITAREA ATRIBUŢIUNILOR DE SERVICIU
  • PERSOANELOR CARE DESFĂŞOARĂ SAU CARE URMEAZĂ SĂ DESFĂŞOARE ACTIVITĂŢI CE IMPLICĂ EXERCITAREA ATRIBUŢIUNILOR DE SERVICIU
  • PERSOANELOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CE IMPLICĂ ACCESUL LA ARME ŞI MUNIŢII
  • PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE SĂ DEŢINĂ SAU SĂ FOLOSESCĂ ARME ŞI MUNIŢII
  • PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE SĂ DESFĂŞOARE OPERAŢIUNI CU ARME ŞI MUNIŢII
  • TUTUROR PERSOANELOR CARE DORESC SĂ SE INIŢIEZE ÎN DOMENIUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR ÎN CONDIŢIILE LEGII

CURSURILE SE DESFĂŞOARĂ PE O PERIOADĂ DE 14 ZILE, LA ELE PUTÂND PARTICIPA NUMAI PERSOANELE CARE AU ÎMPLINIT 18 ANI ŞI NU AU FOST CONDAMNATE, PRIN HOTĂRARE JUDECĂTOAREASCĂ RĂMASĂ DEFINITIVĂ LA O PEDEAPSĂ PRIVATIVĂ DE LIBERTATE MAI MARE DE 1 AN, PENTRU INFRACŢIUNI COMISE CU INTENŢIE.

PROGRAMA DE PREGĂTIRE CUPRINDE CURSURI TEORETICE ŞI PRACTICE.

CURSURILE TEORETICE CUPRIND CUNOŞTINŢE DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI PRIVIND REGIMUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR, LEGITIMĂ APĂRARE ŞI STAREA DE NECESITATE, ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, PĂRŢILE COMPONENTE ŞI FUNCŢIONAREA ARMELOR, NOŢIUNI DE BALISTICĂ, MUNIŢII.

CURSURILE PRACTICE SE DESFĂŞOARĂ ÎNTR-UN POLIGON AUTORIZAT.

LA FINALUL CURSULUI PARTICIPANŢII VOR SUSŢINE UN EXAMEN PENTRU ABSOLVIRE. PERSOANELE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL PRIMESC UN CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CURSULUI – ÎN CARE SE MENŢIONEAZĂ SCOPUL PENTRU CARE A FOST URMAT CURSUL.

COSTUL CURSULUI: 550.00 LEI

ALTE COSTURI : 0 LEI

INFORMAŢII LA TELEFON : 0244.511.273

CURSURILE SUNT AUTORIZATE DE CĂTRE I.P.J. PRAHOVA CU AUTORIZAŢIA 699390/ 20.10.2014